Planter og enge ved Brabrandstien

Gul Iris

Forglemmigej og græs

 

 

 

Ranunkel

 

Rødel

Rose

Aarhus å

Hyldeblomst

Hyldeblomst

Hyldeblomst

Brombær

Sneglehus i tordenskræppe

Skræppe

 

Døvnælde

Manna

Tordenskræppe

Dagpragtstjerne

Brabrandstien

Græs

Kulsukker

Kulsukker og humlebi

Storkenæb

Kulsukker

Rødel

Hegnspæl

Eng

Eng

Eng

 

Eng

Snerre

Eng

Heste

Heste

Hest

Græssende heste

Eng


Alm. hvidtjørn