Planter ved Risskov

Elm med vanddråber

Regnfang

Regnfang

Regnfang

Regnfang

Røllike

Ærteblomst

Strand-Fladbælg