Slået op d.

En cykletur ud af Paludan Müllersvej. A ride on the road in Aarhus North.

Vejkryds Paludan Müllersvej- Herredsvej

Syre i vejkanten

Tidselknopper

Nyt skud af syre

Smørblomst – ranunkel

Syre fra i år og sidste år

Snerre i vejkanten

Snerre tættere på

Endnu tættere

Gruppe af syre

Vejkant

Skærmplane i frø

Ambulance på vej til Skejby

Regnvandsbassin

Regnvandsbassin med ranunkler og dunhammer

Dunhammer i frø

Kongepen formodentlig

Paludan Müllersvej

Dame på cykel og vejskråning

Firsporet vej Aarhus Nord

Takket gavl på gård

To cyklister

Gård med takket gavl

Taget på en længe

Vejskråning

Hegnspæl og markeringspæl

Affald ved vejkant

Gul kløver

Hvid kløver

Hvid kløver i blomst

Plastikaffald på vejkant

Slået op d.

Plante- og fugleliv omkring Brabrand Sø Aarhus

Obs! Klik to gange på billederne for at se i større udgave.

Der er mange billeder her, men vælg et eller nogle få fotos og betragt det/dem  nøjere.


Aarhus Aa


Aarhus Aa


Epifauna


Modlys


Vækster i kanten af Aarhus Aa


Vinterstander


Tagrør


Frøuld


Gæs


Gæs


Gås


Eng ved Brabrandstien


Brabrandstien


Eng og tagrør


Sne på engen


Brabrandstien


Solstrejf over eng


Solstrejf


Græs og sne


Krage i elletræ


Krage og ellekogler


Eng og el


Måger på is


Måge


Trækrone


Gæs


Solnedgang


Solnedgang ved Brabrandstien


Solnedgangshimmel


Ænder på eng ved Brabrandsøen


Taffelænder (?)


Gråand


Solnedgang over Brabrandsøen


Brabrandsøen


Skilt ved bro over Århus Å